Badanie stanu i dynamiki wskaźników odporności komórkowej odbywało się na 20 wolontariuszach, w ramach grupy wiekowej od 16 do 24 lat, wśród studentów Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S.I. Georgijewskiego. Procedury aplikacyjne wykonywane były codziennie przez 10 dni po 10 minut na odcinki na plecach, szyi i stopach. Stan systemu odpornościowego oceniano na podstawie ilości limfocytów, wyrażających markery CD i HLA metodą niebezpośredniej immunofluorescencji z wykorzystaniem monoklonalnych antyciał firmy „Diaclone”.

Ujawnione fakty bezspornie świadczą o aktywizacji komponentów odporności komórkowej. A zatem, indeks immunoregulacyjny związku między komórkami, wyrażającymi markery CD4 i CD8, odnotowując pewną tendencję spadkową w trakcie cyklu terapii aplikacyjnej, osiąga maksymalne wzrosty w okresach bezpośrednio po zastosowaniu zabiegów przy użyciu aplikatorów Lyapko z różnych metali. Integralne stymulujące immunologicznie działanie aplikatorów metalowych przejawia się w połączonej stymulacji komórkowych i humoralnych łańcuchów odpornościowych. Przy czym, stymulacja aktywności cytotoksycznej jest najprawdopodobniej zapewniana poprzez bezpośrednie działanie mikroprądów pierwszego i drugiego rzędu na komórki T-regulatorowe odporności skórnej.

Kaładze N.N., Gorłow A.A., Lyapko N.G., Lyapko-Arszynowa Ju.N., Abrazcowa N.W.
m. Symferopol