W badaniach brało udział 20 wolontariuszy w wieku od 16 do 24 lat – studentów Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S.I. Georgijewskiego. Wszyscy wolontariusze przez 10 dni poddawani byli cyklom zabiegów z zastosowaniem aplikatorów doktora N.Lyapko. Codzienne zabiegi polegały na stosowaniu aplikatorów na odcinki na plecach, szyi i stopach. Stan systemu odpornościowego oceniano na podstawie ilości limfocytów, wyrażających markery CD i HLA metodą niebezpośredniej immunofluorescencji z wykorzystaniem monoklonalnych antyciał firmy „Diaclone”.

Stwierdziliśmy, że w ciągu całego cyklu terapii aplikacyjnej wskaźniki ilości B-limfocytów i poziomu cyrkulujących kompleksów immunologicznych (CIK) nie odznaczały się wiarygodną integralną dynamiką. Jednakże po zakończeniu procedur aplikacyjnych miał miejsce wiarygodny wzrost ilości B-limfocytów, korelacyjnie powiązany z również statystycznie wiarygodnym zwiększeniem miana CIK. Zastosowanie zbudowanych z różnych metali aplikatorów wywołuje przegrupowanie subpopulacji komórek immunokompetentnych krwi obwodowej. Po każdej procedurze wzrasta ilość B-limfocytów i CIK, jednocześnie obserwuje się zwiększenie ilości cytotoksycznych komórek śródmiąższowych (IKK), niosących markery CD8 i CD16. Możliwą przyczyną aktywacji humoralnych efektów Th2 drogi patogenetycznej jest realizacja uwarunkowanych stresem efektów, wywoływanych przez system limitujący stres.

Kaładze N.N., Gorłow A.A., Lyapko N.G., Lyapko-Arszynowa Ju.N., Abrazcowa N.W.
m. Symferopol