Wpływ cyklu procedur z zastosowaniem aplikatorów wieloigłowych Nikolaya Lyapko na poziom beta-endorfiny we krwi pacjentów

W badaniu wzięło udział 20 zdrowych wolontariuszy obu płci w wieku 16-24 lat – studentów Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkich poddawanych poddano zabiegom fizjoterapeutycznym polegających na masażu aplikatorami wieloigłowymi doktora Nikolaya Lyapko, zawierającymi w swojej budowie stopy różnych metali. Wynikiem takich zabiegów – oddziaływania aplikatorami Lyapko na stan hormonalny badanych, była reakcja wydzielania się do…

Wpływ metali aplikatora Lyapko na organizm ludzki

Aplikatory wieloigłowe doktora Nikolaya Lyapko produkowane są w postaci m.in. elastycznych mat gumowych z umocowanymi na nich igłami. W podstawie gumowej, wokół igieł na brzegach aplikatora Lyapko znajdują się wypustki ograniczające, które chronią skórę pacjenta przed nadmiernym uciskiem, a tym samym uszkodzeniem skóry. Rozstaw igieł, z których są one wykonane (maty z odpowiednim odstępem między…

Stan odporności humoralnej i jej dynamika, uwarunkowana zastosowaniem cyklu terapii aplikacyjnej aplikatorami doktora Nikolaya Lyapko

W badaniach brało udział 20 wolontariuszy w wieku od 16 do 24 lat – studentów Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S.I. Georgijewskiego. Wszyscy wolontariusze przez 10 dni poddawani byli cyklom zabiegów z zastosowaniem aplikatorów doktora N.Lyapko. Codzienne zabiegi polegały na stosowaniu aplikatorów na odcinki na plecach, szyi i stopach. Stan systemu odpornościowego oceniano na podstawie…

Sposoby i mechanizmy działania metalowych aplikatorów wieloigłowych

Podsumowanie W wymienionej pracy opisane zostały pozytywne efekty, związane z zastosowaniem aplikatorów doktora Nikolaya Lyapko, wyróżniających się działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Wszyscy pacjenci noszą w sobie własnego lekarza. Oni przychodzą do nas, nie znając tej prawdy. My postępujemy najbardziej skutecznie wtedy, kiedy dajemy szansę temu lekarzowi. Albert Schweitzer Wieloigłowe metalowe aplikatory z igłami z różnych…

Powierzchniowa terapia wieloigłowa aplikatorami Nikolaya Lyapko w kompleksowym leczeniu cukrzycowej polineuropatii obwodowej

Wprowadzenie Znany uczony – endokrynolog N.Keep – powiedział: „Chciałoby się w nowym tysiącleciu widzieć cukrzycę bez powikłań, a może nawet świat bez cukrzycy”. W obecnych czasach cukrzyca (SD) – to jedno z najbardziej rozpowszechnionych chronicznych schorzeń w świecie. Według danych różnych autorów, na cukrzycę choruje 115–150 milionów osób. A zgodnie z prognozami Światowej Organizacji Zdrowia…

Patogenetyczne wzajemne powiązania dynamiki poziomów kojarzonych ze stresem hormonów i wskaźników systemu odpornościowego przy wykorzystaniu wykonanych z różnych metali aplikatorów Nikolaya Lyapko

Pozytywne doświadczenia w stosowaniu igieł metalowych z różnych metali w ramach refleksoterapii igłowej, z jednej strony, oraz pozytywne efekty mechanicznego oddziaływania aplikacyjnego, z drugiej strony, istotnie stały się podstawą do opracowania nowego kierunku, łączącego wymienione kierunki w ramach jednolitego fundamentu patogenetycznego, niezbędnego do oceny skuteczności i prognozowania efektów klinicznych przy oddziaływaniu na organizm ludzki zbudowanymi…

Oddychanie metodą Buteyko – skuteczna i naturalna metoda leczenia oraz profilaktyki wielu chorób, zespołów i objawów.

Konstantin Buteyko (1923 – 2003) – naukowiec, lekarz fizjolog, członek Międzynarodowej Akademii Informatyzacji, autor ponad 100 publikacji naukowych oraz wynalazków z różnych dziedzin nauk medycznych i technologii. Podstawowa koncepcja teoretyczna metody Buteyko głosi, że główną przyczynę wielu chorób stanowi zaburzenie oddychania, co powoduje przewlekłą hiperwentylację. Takie zaburzenie oddychania, Buteyko nazwał Chorobą Głębokiego Oddychania. Nieprawidłowe oddychanie…

Niektóre aspekty immunologicznej odpowiedzi na oddziaływanie zbudowanymi z różnych metali wieloigłowymi aplikatorami Nikolaya Lyapko

Współczesne tendencje rozwoju medycyny charakteryzują się nie tylko przyspieszonym rozwojem sektora farmakologicznego, ale też powrotem do metodyk, realizujących swoje rezultaty poprzez mechanizmy regulowania homeostazy. Do metodyk takich zaliczamy oddziaływanie zbudowanymi z różnych metali  wieloigłowymi aplikatorami (RMA), opracowanymi przez lekarza N.G.Lyapko. U podstaw metodyki leży wykorzystywanie wieloigłowych aplikatorów z igłami z różnych metali, tradycyjnych w klasycznej…

Metal leczniczy w aplikatorach doktora Nikolaya Lyapko

Życie bez metalu – to nie życie. Uczeni – przyrodoznawcy już dawno wyjaśnili, że prawie wszystkie istoty żywe mają w sobie metal i wymagają regularnego uzupełniania jego zapasów. W każdym z nas znajdują się nieznaczne ilości metalu. Jest to, oczywiście, niewielka ilość, której nie rejestruje wykrywacz metalu. To zaledwie mikroelementy, które mają kolosalne znaczenie dla…

Dynamika wskaźników odporności komórkowej, inicjowana oddziaływaniem serii procedur z zastosowaniem aplikatorów doktora Nikolaya Lyapko

Badanie stanu i dynamiki wskaźników odporności komórkowej odbywało się na 20 wolontariuszach, w ramach grupy wiekowej od 16 do 24 lat, wśród studentów Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. S.I. Georgijewskiego. Procedury aplikacyjne wykonywane były codziennie przez 10 dni po 10 minut na odcinki na plecach, szyi i stopach. Stan systemu odpornościowego oceniano na podstawie ilości…