Masażery Lyapko wykorzystywane są do oddziaływania na różne strefy ciała – podstawowe, dodatkowe i wspomagające.

W 90% przypadków należy masować ten obszar, który nas niepokoi (strefa bólu), a w celu zwiększenia efektu terapeutycznego należy oddziaływać na dodatkowe i wspomagające strefy. Do ogólnego oddziaływania zawsze należy włączać obszar podstawowy – okolice kręgosłupa. Na obszary dodatkowe i wspomagające oddziałujemy wtedy, gdy z różnych przyczyn nie możemy oddziaływać bezpośrednio na strefę podstawową. Strefy dodatkowe i wspomagające mogą się znajdować na odcinkach przeciwległych do strefy podstawowej. W celu wzmocnienia efektu terapeutycznego należy oddziaływać na strefy symetryczne do stref zdrowych.

Masażery wieloigłowe Lyapko dzielą się na trzy grupy:

  1. Maty do masażu
  2. Wałki do masażu
  3. Pasy do masażu

Maty Lyapko – służą do wykonywania masaży w formie statycznej, czyli układaniu na nich całego ciała lub jego części, lub układaniu ich na danym odcinku ciała z wykorzystaniem dodatkowego docisku lub tylko ciężaru samej maty.

  

W celu osiągnięcia dobrego efektu terapeutycznego należy:

  1. Prawidłowo wybrać miejsca, czas i sposoby oddziaływania;
  2. Zachować prawidłowe ułożenie na matach (w przypadku mat).

Podstawowym warunkiem prawidłowego ułożenia jest równomierne rozłożenie ciężaru ciała na całej powierzchni maty. W żadnym wypadku nie można układać maty na absolutnie równą powierzchnię. Aby prawidłowo ułożyć maty, należy jak najdokładniej wymodelować wygięcia kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym przy pomocy poduszek i zrolowanych ręczników.

W ciągu pierwszych pięciu minut kontaktu z matą stosunkowo dyskomfortowe kłujące odczucia przechodzą w komfortowe odczuwanie potężnego ciepła, przyjemnych wibracji i lekkiego kłucia. Po pewnym czasie można odczuwać senność, ogólne rozluźnienie, przechodzące w zdrowy pełnowartościowy sen.

W przypadku dyskomfortu w ciągu 10-15 minut należy odłożyć matę i zastosować ją dopiero po 5-10 godzinach lub na następny dzień. Przyczyną nieprzyjemnych odczuć może być nieprawidłowe nałożenie mat (tzn. nierównomierność obciążenia na igły, spełzanie z mat). W celu usunięcia tych nieprawidłowości należy podnieść się nad matą i położyć się na niej ponownie po podłożeniu pod stawy kolanowe miękkiego wałka.

Maty Lyapko można też podzielić na maty o różnych rozstawach igieł:
4,9 mm, 5,8 mm, 6,2 mm, 6,8 mm i 7,0 mm

Przy doborze maty z odpowiednim rozstawem igieł należy kierować się zasadą:

maty o rozstawie 4,9 mm przeznaczone są dla osób:
o podwyższonej wrażliwości skóry;
szczupłej budowy ciała;
dzieci;

► maty o rozstawie 6,2 – 7,0 mm przeznaczone są dla osób:
o niższej wrażliwości skóry;
większej budowy ciała;

► maty o rozstawie 5,8 mm można traktować jako maty „uniwersalne”

Maty do masażu: Mata 6,8 i Duża 7,0 ze względu na duże wymiary, a tym samym rozłożenie dużej powierzchni ciała na dużej powierzchni maty, są polecane dla każdej z w/w grup osób.

Wałki do masażu Lyapko – służą do wykonywania zabiegów w formie dynamicznej, czyli wykonywania masaży dynamicznych na różnych powierzchniach ciała. Siła docisku pod czas wykonywania takiego masażu powinna być dostosowana do odczuć komfortu osoby masowanej. Przy każdej sile docisku osiągniemy zamierzony efekt terapeutyczny.

Pasy do masażu Lyapko – służą do wykonywania na pół dynamicznych zabiegów w formie mocowania ich na różnych częściach ciała. Pasy te posiadają elastyczne paski z zapięciami, które dają możliwość regulowania ich długości, a tym samym dopasowania ich optymalnej siły docisku do powierzchni ciała do której są mocowane.

Ile czasu powinien trwać masaż z użyciem wałków, mat i pasów?

Czas oddziaływania masażerów igłowych zależy od występujących w danym przypadku symptomów i konkretnego zadania, które przed sobą stawiamy. W przypadku intensywnego bólu, podwyższonego ciśnienia tętniczego, rozdrażnienia, pobudzenia czy bezsenności zaleca się stosowanie masażerów w drugiej połowie dnia lub przed snem. Czas oddziaływania – min. 15-30 minut dla  mat i pasów lub 10-15 minut dla wałków.

W przypadku hipotonii (obniżonego ciśnienia), senności, osłabienia, zmniejszonej wrażliwości, a także u osłabionych chorych i osób w podeszłym wieku masażery Lyapko należy stosować w godzinach porannych i w pierwszej połowie dnia. Czas oddziaływania  matami i pasami – min. 7-10 minut lub wałkami – 5-7 minut. W niektórych przypadkach pozytywne efekt zostaje osiągnięty po oddziaływaniu od 30 minut do 1-2 godzin. Zabiegi powinny być wykonywane systematycznie (codziennie o podobnej porze dnia) przez okres 1-2 tygodni. Po 1-2 tygodniowym cyklu zabiegów należy zrobić 1-2 tygodniową przerwę, po której rekomendowane jest powtórzenie 1-2 tygodniowego cyklu zabiegów. Takich cykli można powtórzyć kilka – w zależności od występujących schorzeń.

Wieloletnia praktyka pokazuje pozytywny aspekt długiego (kilkumiesięcznego) codziennego stosowania produktów masażerów Lyapko. Odnotowano trwałą poprawę samopoczucia, wzrost napięcia mięśniowego i zdolności do pracy.

PLANOWANY EFEKT  WAŁEK MATA lub PAS
Efekt krzepiący, przynoszenie ulgi, zwiększenie zdolności do pracy
(rankiem, w ciągu dnia)
3 – 7 minut 7 – 10 minut
Rozluźnienie, relaksacja, efekt usypiający
(najlepiej przed snem)
8 – 15 minut 20 – 30 minut