Etapy rozwoju urządzeń – wałków, mat, pasów wieloigłowych do masażu doktora Nikolaya Lyapko

Wycieczka do początków historii wieloigłowych wałków, mat i pasów Lyapko

Masażery doktora Nikolaya Lyapko – to przede wszystkim urządzenie do terapii odruchowej (refleksoterapii). Dlatego zapewnia zdrowie, aktywną długowieczność i pomoc w terapii wielu schorzeń. Mówiąc o urządzeniu do refleksoterapii, należy powiedzieć czym jest owa refleksoterapia.

Otóż refleksoterapia – to europejska nazwa tradycyjnej w medycynie chińskiej terapii Zhen-Chiu, która liczy sobie przeszło 2 tys. lat.

O zamierzchłych czasach terapii igłowej świadczy fakt, że archeolodzy w wielu wykopaliskach znaleźli igły wykonane z kwarcu i krzemienia oraz z kości. Stosowano je w terapii akupunkturowej.

Zachowały się też prace odnoszące się do tej dziedziny. Najstarszą z nich (pracę Huan Di Nei Izin) datujemy na trzecie stulecie przed naszą erą. Już w tych czasach w starożytnych Chinach powstała swoista encyklopedia. Był to „Zbiór praw o zdrowiu, chorobach, metodach leczenia i o profilaktyce”, w tym również o refleksoterapii. A w szczególności: „O metodach oddziaływania, budowie człowieka z energetycznego punktu widzenia i o oddziaływaniu różnymi sposobami na punkty akupunkturowe i na strefy ciała”. Proponowano już wtedy (III stulecie p. n. e.) podstawowe sposoby oddziaływania: nakłuwanie igłami, masaż, przypalanie, puszczanie krwi, stawianie baniek.

W miarę rozwoju produkcji metali do powszechnej praktyki nakłuwania rozpoczęto stosowanie igieł metalowych.

Stosowano nakłuwanie igłami z przebijaniem i bez przebijania powłok skórnych. Do powierzchniowego nakłuwania igłami stosowano bardzo proste urządzenie, składające się z siedmiu igieł. Jedna umieszczona była w środku, sześć – po obwodzie, a wszystkie połączone ze sobą. Wszystko przymocowywane było do bambusowej rączki lub uchwytu z drzewa tekowego. Urządzenie takie nazywało się Li Chua Dzi. Chińczycy poetycko nazywali ten sposób terapii „ukłuciem kwiatkiem śliwy”.

Było to pierwsze w historii ludzkości powierzchowne nakłuwanie igłami. Miało ono swoje zalety w stosunku do nakłuwania bezpośredniego. Ale do tego potrzebna była wiedza z zakresu znajomości punktów akupunkturowych (oddziaływanie na poszczególne punkty „wiązką igieł”).

Już w czasach nowożytnych ludzkość doszła to tego, aby te „pęczki igieł” umieścić na bębnie i uzyskać wałek. Tak powstał wieloigłowy wałek do powierzchniowego nakłuwania igłami.

Do powierzchniowego nakłuwania igłami wykorzystano również oddziaływanie aplikacyjne. Jest to oddziaływanie przez określony okres czasu w bezpośrednim kontakcie urządzenia ze skórą człowieka.

Osiągnięcia medycyny starożytnych Chin, Indii, Tybetu, oraz metody współczesnej diagnostyki i leczenia połączono oraz wykorzystano przy tworzeniu metalowych wieloigłowych masażerów „Lyapko” – w postaci wałków, mat i pasów.

Twórca masażerów Lyapko – Nikolay Lyapko

N.G. Lyapko jest autorem i twórcą technologii produkcji wałków, mat i pasów Lyapko.

Nikolay Lyapko już w czasach studiów w Akademii Medycznej interesował się zagadnieniami refleksoterapii. A po jej ukończeniu skupił się właśnie na niej.

Ważną rolę w jego życiu zawodowym odegrało ukończenie w 1988 roku kursu refleksoterapii przy katedrze Dniepropietrowskiego Instytutu Medycznego. Tam Nikolay Lyapko uzupełnił i udoskonalił swą wiedzę i po raz pierwszy poznał  urządzenia wieloigłowe wykonane z igieł patefonowych i zgrzeblących.

Od 1990 roku rozpoczął wytężone prace urządzenie „Lyapko” wykonane z gumy protektorowej.

Godny uwagi jest fakt, że obecnie opracowana już piątą generację urządzeń Lyapko.

Wycieczka do początków historii produktów

Wieloigłowe urządzenia do masażu po raz pierwszy doktor Nikolay Lyapko zastosował w Szpitalu Wojskowym Weteranów II wojny światowej w mieście Mariinka, na Oddziale Refleksoterapii. Otrzymały one najwyższą ocenę.

Terapia Lyapko sprawdziła się również w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym oraz w Kijowskiej Akademii Medycznej (na studiach podyplomowych), w wielu klinikach, w instytutach naukowo-badawczych refleksoterapii na Ukrainie.

Ogromna ilość pozytywnych opinii od wdzięcznych pacjentów, duże zainteresowanie produktami Lyapko na targach są wspaniałą nagrodą dla doktora Nikolaya Lyapko za jego wieloletni trud naukowy.

Nikolay Lyapko wielokrotnie otrzymywał dyplomy uznania za najlepszy produkt krajowy w dziedzinie wspierania medycyny.

W chwili obecnej jest on Prezesem Firmy Medyczno-Produkcyjnej „Lyapko” Sp. z o.o., kierownikiem Wydziału Refleksoterapii, szefem wielu centrów medycznych. Jest on terapeutą w dziedzinie terapii igłowej i manualnej, zajmuje się integracyjnymi metodami leczenia.

Szczegóły budowy

Wałki, maty i pasy wieloigłowe Lyapko produkowane są w postaci elastycznych mat gumowych z umocowanymi na nich igłami.

W podstawie gumowej, wokół igieł na brzegach każdego urządzenia znajdują się wypustki ograniczające, które chronią skórę pacjenta przed nadmiernym ukłuciem czy uszkodzeniem skóry. Rozmieszczenie igieł (odstępy między igłami) i dobór metali, z których są one wykonane, zmieniane są w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Odstęp między igłami dobierany jest w zależności od indywidualnej wrażliwości skóry, która nie zawsze zależy od wieku (nastawienie na komfort doznań w czasie aplikacji).

Urządzenia Lyapko produkowane są z różnych metali: żelaza, miedzi, cynku, niklu i srebra. Bazowe metale podstawy igieł – to miedź i żelazo.

Mechanizmy działania wałków, mat i pasów wieloigłowych do masażu doktora Lyapko

Wykorzystanie igieł w refleksoterapii przy powierzchniowym oddziaływaniu wieloma igłami odbywa się na aktywne punkty akupunkturowe i wywołuje reakcje miejscowe, wyrażające się w zmianie ukrwienia danego odcinka skóry, temperatury, stopnia wrażliwości.

Godny uwagi jest fakt, iż reakcja zależy od wielkości użytego wałka do masażu lub od części ciała, na którą oddziałujemy wałkiem. Przejawia się podwyższoną temperaturą, lepszym ukrwieniem (zaczerwienieniem).

Różne odcinki skóry w różny sposób reagują na oddziaływanie masażu urządzeniami Lyapko, co jest uwarunkowane występowaniem procesów degeneracyjnych w narządach wewnętrznych, w kręgosłupie, korzonkach grzbietowo-rdzeniowych, w tkance nerwowej.

Na skórze procesy te odzwierciedlone są jak w lustrze. Przy kolejnych aplikacjach następuje rekonstrukcja (uzdrowienie) zniszczonych stref.

Odcinki (strefy) skóry z podwyższonym przewodzeniem, znajdując się w stanie „nadmiaru”, rozładowują się, rozluźniają, dążą do normy, wydzielają przyjemne ciepło. Odcinki ze zmianami degeneracyjnymi „podładowują” się, tonizują, dążą do normy, odbudowują utraconą funkcję.

Działanie masażerów Lyapko odpowiadają głównej zasadzie refleksoterapii: „Zdrowie – to równowaga między nadmiarem i niedoborem”.