Wałki, maty i pasy do masażu Lyapko – a prawidłowy rozwój dziecka

Działanie masażerów wieloigłowych Lyapko oparte jest na zasadach tradycyjnej medycyny chińskiej – płytkiej wieloigłowej akupunkturze .

Wysoki efekt terapeutyczny masażerów wieloigłowych Lyapko uwarunkowany jest przez połączenie intensywnych odruchowo-mechanicznych i immunologicznych reakcji.

Wyraża się to w stymulacji biologicznie aktywnych punktów, co sprzyja podniesieniu odporności i poprawie krążenia krwi. Oprócz tego, oddziaływanie masażerami Lyapko rozwija postrzeganie dotykowe, poprawia koncentrację uwagi dziecka, stymuluje funkcje związane z mową, koryguje postawę, podnosi pewność siebie.

Systematyczne stosowanie masażerów wieloigłowych Lyapko stymuluje receptory dotykowe skóry dziecka, poprawia krążenie krwi i przewodzenie nerwowe. Oddziaływanie na punkty biologicznie aktywne, których posiadamy na ciele ponad 1000, przywraca i normalizuje funkcje wszystkich organów wewnętrznych i systemów. Masaż urządzeniami Lyapko ma zbawienny wpływ na fizyczny, emocjonalny i psychiczny stan organizmu dziecka.

Masażery Lyapko zalecane są do wykorzystywania zarówno w placówkach pracujących z dziećmi jak i w warunkach domowych. Stosuje się je w pracy z dziećmi, które wykazują problem z prawidłowym rozwojem, jak i z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo. Masażery w tym przypadku stosuje się jako środki profilaktyczne mające na celu wzmocnienie odporności immunologicznej, podniesienia aktywności mięśni, poprawę krążenia krwi oraz jako urządzenia stymulujące czucie dotykowe i w konsekwencji funkcje poznawcze. Oprócz tego, wykorzystanie masażerów Lyapko może stać się skuteczną metodą poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia dzieci.

Dzieci reagują na masażery wieloigłowe Lyapko w różny sposób – albo od razu je akceptują, albo podchodzą do nich podejrzliwie. Ale zainteresowane są wszystkie. Śledząc masaż wykonywany na dzieciach nauczyliśmy się wyciągać wnioski na temat stopnia napięć na ciele dziecka.

Na dzieci nadpobudliwe masaż działa uspokajająco. 5 – 10-minutowy – pomaga skoncentrować ich uwagę. Po masażu aktywność dziecka łatwo daje się „przełączyć” na konkretne zajęcia.

Dzieci z podwyższoną wrażliwością bodźców dotykowych, bardziej drażliwe, płaczliwe mogą wykazywać nieufne nastawienie do masażerów Lyapko, dlatego powinny być wciągane do zabawy z urządzeniami Lyapko w miarę ich gotowości – bardzo ostrożnie i stopniowo. Na początkowych etapach masażery Lyapko mogą być stosowane u tych dzieci przez cienki materiał – podkoszulek bawełniany, gazę itp., a bawełniane skarpetki warto wykorzystać do obniżenia stopnia oddziaływania na stopy i zapewnienia psychologicznego komfortu.

Bywa tak, że niektóre dzieci, obawiając się nowych odczuć i nieznanych przedmiotów, nie chcą włączać się do terapii w formie zabawy. W takim przypadku te dzieci, mogą jedynie obserwać zabieg wykonywany na innym dziecku. Stopniowo przyzwyczajając się wzrokowo, psychicznie – „dojrzewając” . Po pewnym czasie, zazwyczaj, takie dziecko, wyrazi pragnienie przyłączenia się do zabiegu w formie zabawy. Należy pamiętać, że przymus jest niedopuszczalny.

W jakich zaburzeniach możemy wykorzystać terapię wieloigłową Lyapko u dzieci?

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm wczesnodziecięcy, Zespół Aspergera
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Zmienne, nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • Zaburzenia Integracji Sensorycznej (SI)
 • Zaburzenia systemu taktylnego, czuciowego
 • Stwardnienie rozsiane
 • Zespół przewlekłego zmęczenia
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia logopedyczne
 • Inne

Wykaz urządzeń do masażu Lyapko, które najbardziej nadają się do pracy z dziećmi:

 • Mata do masażu Kropelka 3,5
 • Piłeczka do masażu Jeżyk
 • Wałek do masażu Twarzy
 • Mata do masażu Stópka
 • Masażer Faraon